Obchodní podmínky

Vážení rodiče, z našich www stránek nám můžete zaslat přihlášku na tábor.
Na každé dítě je třeba vyplnit novou přihlášku. Ta pak bude sloužit jako rezervační poukaz po dobu 10 dnů. Do té doby je zapotřebí zaslat 50% zálohu z ceny tábora tak, abychom přihlášku považovali za závaznou. Po vypršení lhůty, neobdržíme-li zálohu, rezervace propadá. Rezervaci lze na Vaši žádost prodloužit. Také v případě potřeby lze po dohodě zaslat menší zálohu, avšak nejméně 1000,- Kč za každé dítě.
Doplatek tábora je nutné uhradit nejpozději 21 dní před nástupem dítěte na tábor.
Po obdržení celkové platby Vám nejpozději 7 dní před nástupem na tábor zašleme odbavení s pokyny k odjezdu.

Stornopoplatky
Rodič má právo zrušit přihlášku i bez udání důvodu za těchto podmínek:
Zrušení zájezdu více než 30 dní před nástupem - 1000,-
29 – 15 dní před odjezdem - 50% z ceny zájezdu
14 – 5 dní před odjezdem – 80% z ceny zájezdu
4 a méně dní před odjezdem – 100% z ceny zájezdu

POZOR!
Při úmyslném poškození objektu tábora nebo jeho vybavení je klient povinen vzniklou škodu nahradit a to ve výši dohodnuté s pořadatelem.
Toto se nevztahuje na náhodné nehody (rozbité okno od fotbalového míče, rozšlápnutý pinpongový míček, nebo zlomená chůda a pod.), ale výhradně na vandalstvím způsobené škody (čmárání po zdech, demolování chatek a jejich vybavení, okopávání omítek, záměrné ucpávání vodovodních kohoutků a pod.)