na úvodní stranu
ubytování stravování zdravotníci návštěvy doprava nástup placení podmínky

Něco málo o táboře

Tábor byl v sedmdesátých letech minulého století postaven tak, aby plnil funkci dětského tábora a jako jeden z mála původních objektů, slouží této věci i dnes.
Několik let jsme měli tábor v nájmu od Motoru České Budějovice a v současné době je v našem osobním vlastnictví.
Pomalu,ale jistě jej vylepšujeme, aby se zde dětem co nejvíce líbilo.
Tábor pořádáme již od roku 1993 a snažíme se dětem zpříjemnit letní prázdniny.
Tábor se nachází v lesnaté krajině jižních Čech v blízkosti hranic s Rakouskem.
Všude kolem tábora se nachází krásná příroda se spoustou lesní fauny, kterou děti ve městě nemají možnost vidět. Velkou výhodou tábora je i rybník, který je vzdálen asi 800 m a slouží táboru ke koupání. Na táboře jsou vysoké lanové překážky, každý den se jezdí rafty na Vltavu. Na každém běhu pořádáme výlet do Krumlova.

Na táboře je možno zakoupit trička a kšiltovky s naším logem .
Ubytování

Ubytování je ve čtyřlůžkových chatičkách a srubech, odděleně chlapci a děvčata dle věku. Nejstarší chlapci ve věku patnáct a šestnáct let spí po dvou v osmi stanech s podsadou.
nahoru

Stravování

Stravování dětí je 5x denně a to:

09.00 snídaně pečivo, pomazánka, švédské stoly, čaj, bílá káva, nebo kakao
12.00 oběd polévka, hlavní jídlo, pití
15.00 svačina ovoce, zelenina, nebo jogurt
18.00 večeře vždy teplá
20.00 druhá večeře chléb s pomazánkou nebo něco sladkého

Pitný režim je zajištěn po celý den ze dvou tanků umístěných tak, aby si děti mohly kdykoli natočit šťávu, nebo za chladného počasí čaj do lahví, v libovolném množství.

PROSÍME NEVOZTE DĚTEM NA TÁBOR ŽÁDNÉ JÍDLO!!! DĚKUJEME. HROZÍ ZDE ZAVLEČENÍ SALMONELÓZY. Děti určitě hlady nestrádají a proto jim postačí třeba jen sušenky či bonbony.
nahoru

Zdravotní zajištění tábora

Na táboře máme dvě diplomované zdravotní setry, které se starají o bolístka dětí, podávají jim léky, které musí doma pravidelně užívat a evidují alergiky popřípadě děti s jinými zdravotními problémy.

Dětem stačí vzít sebou očkovací průkaz, kde je záznam vašeho ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.

Další důležitá je kartička pojištěnce, ovšem stačí pouze kopie.
nahoru

Návštěvy rodičů a mobilní telefony

Vážení rodiče
Doba je moderní a mobilní telefon dnes i malé děti považují za zcela běžnou věc.Zvažte, ale, zda ho dát dětem sebou na tábor. Za jeho ztrátu, poničení či odcizení v žádném případě nezodpovídáme.
Hodně dětí jede na tábor poprvé, ale i těm ostříleným táborníkům se může zastesknout.Poté hned řeší plačící vše po telefonu s rodiči či babičkou.Snad každá matka slyšíc své plačící dítko chce sednout do auta a vyrazit směr jižní Čechy.Jenže druhý den je vše jinak, problémy se vyřeší na místě, stesk přejde a rodiče přijedou zbytečně. Pokud by se dělo s Vašim dítkem něco vážného, budeme Vás okamžitě kontaktovat. Dalším důvodem je hrozící ztráta telefonu nebo jeho poničení v přírodě.
Dalším problémem jsou návštěvy.Když už se malý táborník zadaptuje a přijede návštěva, začínáme na novo. A nemluvím ani o tom, že za všemi dětmi rodiče přijet nemohou a věřte, ostatním je to líto.
Jestliže se přesto pro návštěvu rozhodnete, oznamte to předem, aby děti byly v táboře a v žádném případě nevjíždějte do areálu. Přivolaný vedoucí Vám Vaše dítko sežene a přivede na bránu.
Chtěli bychom Vás také poprosit aby jste nevolali svým dětem po večerce a před budíčkem, jelikož rušíte ostatní co jsou s nimi na chatičce.
Děkujeme za pochopení
nahoru

Doprava na tábor a zpět

Doprava dětí na tábor je zajištěna autobusy ve dvou trasách.

Trasa A) Ústí nad Labem, Lovosice, Praha, Benešov, Tábor, Č. Budějovice, Kaplice, Jaroměř.

Trasa B) Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Most, Chomutov, Benešov, Č. Budějovice, Kaplice, Jaroměř

V případě zájmu stačí zaškrtnout na přihlášce dopravu a 7 dnů před nástupem na tábor dostanete v odbavení, pokyny k dopravě.
nahoru

Nástupy a odjezdy z tábora

POZOR ZMĚNA - změnily dny odjezdů a příjezdů na tábor. Prosím hlídejte si je dle svých vybraných běhů.

V případě vlastní dopravy dětí na tábor využijte mapy s krátkým popisem cesty.
Nástup dětí, které jedou vlastní dopravu na turnus začíná vždy po 15.00 hodině. Prvním jídlem je večeře.
Odjezd dětí vlastní dopravou je vždy po 10.00 hodině tak, aby si stačily uklidit a rozloučit se s kamarády.Na cestu jsou vybaveni svačinovým balíčkem.
Pozdější nástupy či dřívější odjezdy domů tábora hlaste prosím předem.
nahoru

Placení tábora

Platba převodem na běžný účet
variabilní symbol: datum narození dítěte (např. 12102008 = 12.10.2008)
konstantní symbol: 0308

specifický symbol: číslo běhu (pro TÝDENKU je to číslo 5)


Do poznámek pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte, které je uvedeno na přihlášce.

Platba v hotovosti
Má-li rodič zájem poznat tváře naší společnosti a omrknout hlavního vedoucího, který je zároveň jednatelem, může navštívit naší kancelář v Ústí nad Labem a zaplatit v hotovosti přímo tam, kde mu bude vystavena stvrzenka o přijetí peněz.

Platba fakturou
V případě čerpání z prostředků FKSP, nebo z příspěvku od zaměstnatele Vám rádi vystavíme fakturu. Je však zapotřebí nám zaslat objednávku, kde budou informace pro vystavení faktury. Pokud Vašemu zaměstnavateli stačí rovnou faktura, nám postačí jen fakturační údaje, popř.Vaše osobní číslo)


nahoru

Obchodní podmínky

Vážení rodiče, z našich www stránek nám můžete zaslat přihlášku na tábor.
Na každé dítě je třeba vyplnit novou přihlášku. Ta pak bude sloužit jako rezervační poukaz po dobu 10 dnů. Do té doby je zapotřebí zaslat 50% zálohu z ceny tábora tak, abychom přihlášku považovali za závaznou. Po vypršení lhůty, neobdržíme-li zálohu, rezervace propadá. Rezervaci lze na Vaši žádost prodloužit. Také v případě potřeby lze po dohodě zaslat menší zálohu, avšak nejméně 1000,- Kč za každé dítě.
Doplatek tábora je nutné uhradit nejpozději 21 dní před nástupem dítěte na tábor.
Po obdržení celkové platby Vám nejpozději 7 dní před nástupem na tábor zašleme odbavení s pokyny k odjezdu.

Stornopoplatky
Rodič má právo zrušit přihlášku i bez udání důvodu za těchto podmínek:
Zrušení zájezdu více než 30 dní před nástupem - 1000,- Kč
29 – 15 dní před odjezdem - 50% z ceny zájezdu
14 – 5 dní před odjezdem – 80% z ceny zájezdu
4 a méně dní před odjezdem – 100% z ceny zájezdu

V případě, že odjezd dítěte z tábora nebude zaviněn ze strany pořadatele akce –
např.

 • subjektivní pocity dítěte
 • stýskání
 • porušení táborového řádu (kouření, alkohol, drogy, sex, šikana, krádeže)
 • zdravotní problémy (zjištěné na táboře při vstupní prohlídce – infekční onemocnění apod.)
 • hygienická omezení – vši
 • nástup na jinou akci, odjezd na dovolenou

není možné nárokovat vrácení finančních prostředků. Pokud odjede dítě z tábora
v důsledku onemocnění (např. angína) nebo úrazu na táboře, bude Vám vrácena poměrná částka ceny poukazu za neodebrané služby - strava.

V případě, že nastanou okolnosti, které nedovolí vašemu dítěti zúčastnit se tábora, nebo
si jeho účast rozmyslíte, dejte nám, prosím, neprodleně písemně vědět! Poměrná část finanční částky Vám bude po odhlášení dítěte dle platných storno podmínek vrácena, a to v průběhu září po ukončení všech běhů táborů. Podmínkou pro vrácení příslušné finanční částky je písemné odhlášení dítěte a zaslání dokladu o zaplacení tábora!

POZOR!

Nechceme dětem z prázdnin dělat pobyt plný zákazů a omezení. Je ale nutné, aby se každý táborník řídil základními pravidly slušného chování a svým jednáním neomezoval svobodu ostatních. Základním prvkem soužití na táboře je umění slušně pozdravit, poprosit
a poděkovat. Vyjadřování pomocí sprostých slov není na našich táborech tolerováno.

 Na táboře je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:

 • konzumace alkoholických nápojů
 • užívání omamných a návykových látek
 • fyzické i psychické šikanování ostatních účastníků tábora
 • sexuální aktivity mezi dětmi bez rozdílu pohlaví
 • krádeže

V případě hrubého porušení táborového řádu (kouření, alkohol, šikana apod.) si naše agentura vyhrazuje právo poslat dítě okamžitě na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz domů. V případě nepřítomnosti rodičů (dovolená apod.) bude dítě předáno do péče pověřené osobě (prarodiče, teta apod.) a náklady na dopravu budou účtovány zákonným zástupcům.

Na táboře je dále zakázáno:

 • svévolné opuštění areálu tábora
 • konzumace hub
 • konzumace nebalených zmrzlin a v táboře nepřipravených jídel z důvodu nebezpečí zavlečení salmonelózy
 • koupání ve vodních nádržích, bazénu nebo řece bez dozoru vedoucího
 • návštěvy cizích chatek, pokojů a stanů po večerce

Za vhodné také považujeme poučení dítěte, že odpadky patří do odpadkového koše nebo popelnice a do záchodové mísy se nehází nepoužité role toaletního papíru, hygienické potřeby děvčat, klacky, listí a kamení.

Při úmyslném poškození objektu tábora nebo jeho vybavení je klient povinen vzniklou škodu nahradit a to ve výši dohodnuté s pořadatelem. Toto se nevztahuje na náhodné nehody (rozbité okno od fotbalového míče, rozšlápnutý pinpongový míček, nebo zlomená chůda a pod.), ale výhradně na vandalstvím způsobené škody (čmárání po zdech, demolování chatek a jejich vybavení, okopávání omítek, záměrné ucpávání vodovodních kohoutků a pod.)

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech pořádaných CA LDT Jaroměř s.r.o.

 

Cestovní agentura LDT Jaromer s.r.o. (dále jen CA) pro zabezpečení služeb souvisejících

s organizací zájezdů vydává tyto Všeobecné podmínky účasti na zájezdu (dále jen

podmínky). Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu.

 

1. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi CA a jednotlivci nebo organizacemi jako účastníky zájezdů se řídí

ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými

podmínkami. CA si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech odlišné podmínky,

které mají přednost před těmito podmínkami. Zákazník má právo na ochranu osobních

dat a informací před nepovolanými osobami.

 2. Přihlášení na zájezd a potvrzení účasti

K uzavření smluvního vztahu dochází doručením řádně vyplněné a podepsané Smlouvy

o zájezdu CA a jejím zpětným potvrzením CA. V případě, že je Smlouva o zájezdu

doručena po vypršení lhůty rezervace na ní vyznačené, nebo je-li vyplněna neúplně,

vyhrazuje si CA právo nabídnout zájezd dalšímu zájemci. U osob mladších 18 let je

zapotřebí souhlasu jejich zákonného zástupce.

 3. Úhrada zájezdu

a) Celková cena zájezdu je splatná okamžitě s odevzdáním vyplněné a podepsané

Smlouvy o zájezdu, nestanoví-li smlouva jinak. Zákazník může v odůvodněných případech

(např. z důvodu poskytnutí příspěvku FKSP zaměstnavatelem) požádat CA i o splatnost

jinou.

b) V případě, že zákazník zaplatí CA za tentýž zájezd vícekrát, je zákazník povinen tuto

skutečnost CA písemně oznámit a doložit ji kopiemi platebních dokladů. CA vrátí

zákazníkovi rozdíl snížený o náklady (např.poštovné) bez zbytečného odkladu.

c) Klient bere na vědomí, že cena je kalkulována k říjnu předchozího roku. Cena zájezdu

se zvyšuje o roční míru inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem, a to počínaje

1. lednem roku následujícího po roce, za který je inflace vyhlášena. V případě, že inflace

přesáhne částky 5 %, pak je CA oprávněna rozdílnou částku doúčtovat. V případě, že by

rozdíl mezi cenou a doplatkem činil více jak 10 %, je klient oprávněn od smlouvy

odstoupit.

d) Klient dále bere na vědomí, že u zahraničních zájezdů je cena kalkulována dle kurzu

platného k říjnu předcházejícího roku. V případě, že rozdíl kurzu přesáhne 5 %, pak CA

je oprávněna rozdílnou částku doúčtovat. V případě, že by rozdíl mezi cenou

a doplatkem činil více jak 10 %, je klient oprávněn od smlouvy odstoupit.

 4. Rozsah služeb

Pro rozsah služeb je závazný rozpis uvedený v Pokynech k zájezdu, které jsou součástí

Smlouvy o zájezdu.

a) Délka zájezdu je určena termíny a časy uvedenými ve Smlouvě o zájezdu.

b) Cena zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd vyjmenovány.

Za nevyužití služeb účastníkem se náhrada neposkytuje.

c) Z účasti na zájezdu CA nevyplývá pro zákazníky právo na žádné jiné plnění a služby

než ty, které tvoří součást výslovně stanoveného programy a uhrazené ceny zájezdu.

 5. Změny služeb

a) CA je oprávněna provést změny sjednaných služeb, tj. měnit dobu konání zájezdu,

změnit jeho program, trasu, druh dopravy, objekt ubytování apod. v případech, které

úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které CA brání poskytnout služby podle

předem sjednaných podmínek.

b) V případě, že bude nutné ubytovat zákazníka v jiné ubytovací kapacitě, uskuteční se

ubytování v objektu stejné kategorie. Další nároky vůči CA jsou vyloučeny.

c) Změny sjednaných služeb je CA povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného

odkladu.

d) Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn do pěti dnů po jejich obdržení

v písemné formě od smlouvy odstoupit.

e) Pokud tak neučiní, je tato skutečnost považována za souhlas s provedenými změnami

ze strany zákazníka.

 6. Zrušení zájezdu ze strany zákazníka, změna rezervace

a) Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s CA kdykoliv před odjezdem na zájezd.

Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně, doporučeným dopisem.

b) Pro určení doby zrušení je rozhodující doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu

na adresu CA.

c) Stornovací poplatky se účtují za každého účastníka ve výši: minimálně 1000,- Kč

za osobu při zrušení více než 30 dnů před nástupem, 50% při zrušení mezi 29 - 15 dnem

včetně před datem nástupu, 80% při zrušení mezi 14 - 5 dnem včetně před datem

nástupu pobytu, 100% při zrušení mezi 4 dnem a méně před nástupem pobytu a při nenastoupení pobytu.

d) Pozdější změna se považuje za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku.

e) Zákazník je oprávněn písemně oznámit CA, nejpozději ve lhůtě 4 dny před nástupem,

že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba (dále jen „náhradník“) v tomto oznámení

uvedená. Dnem doručení oznámení se náhradník stává zákazníkem. Oznámení musí

obsahovat prohlášení náhradníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu.

Původní zákazník a náhradník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu.

7. Pojistné

U své pojišťovny  je možno sjednat pojištění účastníka zájezdu. Toto pojištění není jinak

součástí ceny zájezdu (nestanoví-li smlouva jinak). Pojištění například zahrnuje (každá pojišťovna má jiné): Pojištění storno poplatku, úrazu s následkem smrti nebo trvalé invalidity (do výše 100.000,- Kč), pojištění

léčebných výloh, náhlého onemocnění, pojištění zavazadel v důsledku odcizení ze

zamčeného prostoru a pojištění nechtěně způsobené škody. Pojištění storno poplatku –

pojišťovna uhradí 60 - 80 % storno poplatku v případě: a) smrti pojištěného,

b) hospitalizace postiženého se kterou v den přihlášení nepočítal, c) úrazu nebo vážné

nemoci, která brání poj. opustit domov, vážné poškození trvalého bydliště pojištěného

ohněm, záplavou nebo podobnou přírodní pohromou, která vyžaduje přítomnost

pojištěného na místě v den odjezdu, d) úrazu s následkem smrti nebo trvalé invalidity (do

výše 100.000,- Kč). Pojištění se vztahuje na zrušení zájezdu v době kratší než 30 dnů

před plánovaným odjezdem. (Nad 30 dnů je storno poplatek vždy 10%, minimálně 200,-

Kč za osobu a pobyt.) Pojištění může být sjednáno pouze v případě vyplnění všech

náležitostí ve Smlouvě o zájezdu a připsání platby ve správné výši na účet CA: a)

Zaplatí-li zákazník pojištění současně s platbou zájezdu, může toto provést kdykoli před

odjezdem na zájezd. b) Má-li zákazník zájezd zaplacen, je možné pojištění připlatit

pouze nejpozději 35 dní před plánovaným odjezdem, později již nikoli.

 8. Zrušení zájezdu ze strany CA

CA může před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy nebo po započetí zájezdu

smlouvu vypovědět v následujících případech:

a) Když zákazník vážně narušuje průběh zájezdu, zákazníkovi přitom nevzniká nárok na

vrácení uhrazené částky.

b) V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů zákazníkem (např. při

vyplňování Smlouvy o zájezdu).

c) V důsledku tzv. "vyšší moci " , tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při

uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě obdrží zákazník uhrazenou částku v plné

výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.

d) V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků, tj. alespoň 30 osob na zájezd.

 9. Reklamace služeb

a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb zájezdu neodpovídá smluvním podmínkám,

vzniká zákazníkovi právo reklamace.

b) V průběhu zájezdu je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného

odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V zásadě platí, že

reklamace, má-li splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co zákazník zjistí

skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl

neprodleně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta nově. Pokud cestující vlastní

vinou nesplní tyto povinnosti, nepřísluší mu právo uplatňovat jakékoliv nároky. Pro

uplatnění reklamace musí být předloženo písemné potvrzení vzniklých škod nebo poruch

plnění podepsané zástupcem CA. Bez tohoto potvrzení nebude reklamace uznána.

Pokud stížnost nebude podána okamžitě na místě, zmenšuje se nebo zcela zaniká nárok

zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení

nevznikly nebo mohly být odstraněny.

 10. Ručení a promlčení

a) CA ručí za správnost popisu služeb, nikoli však za správnost údajů uvedených

v prospektech, jichž není vydavatelem.

b) Nároky vzniklé reklamací se musí uplatnit písemně proti organizátorovi bez

zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce po smluvně plánovaném datu ukončení

cesty. Nároky zákazníků vyplývající ze smlouvy se promlčují 6 měsíců po smluvně dohodnutém ukončení cesty.

11. Uveřejňování

Klient bere na vědomí a akceptací těchto podmínek souhlasí s tím, že v rámci

pořádaných akcí CA dochází k pořizování fotografického a filmového materiálu v rámci

dokumentace jednotlivých akcí, které jsou poskytovány klientům. Klient souhlasí s tím, že

CA je oprávněna tyto materiály uveřejňovat na svých webových stránkách, případně na

propagačních materiálech za účelem dokumentace a propagace společnosti CA.

 12. Obchodní sdělení

Akceptací všeobecných podmínek klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od

CA, a to na kontaktní údaje, které jsou uvedeny v přihlášce, případně v objednávce.

Tento souhlas je udělen v souladu s odvoláním na zákon č. 480/2004 Sb. o některých

službách.

13. Závěrečná ustanovení

a) Vyplněním a podpisem příslušné kolonky ve Smlouvě o zájezdu zákazník bere na

vědomí a souhlasí se Všeobecnými a záručními podmínkami účasti na zájezdu.

Zákazník stvrzuje svým podpisem na Smlouvě o zájezdu, že těmto podmínkám rozumí

a v plném rozsahu je respektuje.

b) Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/ 2000

Sb. uvedených v této smlouvě pro potřeby CA, a to výhradně za účelem zasílání nabídek

služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje

souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/ 2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených

na této Smlouvě o zájezdu. Termín "katalog" zahrnuje veškerý písemný nabídkový

materiál CA, který byl klientovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení zájezdu

uvedené v katalogu od této smlouvy - má vždy přednost Smlouva o zájezdu.

 nahoru

       Na úvodní stránku počet návštěvníků